Mrežna rješenja

Odavno je prošlo vrijeme klijentskih računala koja su „sama sebi dovoljna“, prošlo je i vrijeme kada je računalo bilo dovoljno spojiti na mrežni switch i mreža je bila instalirana. Danas pojam „Mrežna rješenja“ obuhvaća daleko više toga. Lokalne mreže efikasno treba zaštiti, međusobno povezati, učiniti dostupnim bežičnim klijentima, i sl.

LAN

Povezivanje računala u malu lokalnu mrežu je svakodnevnica koju već odrađuje svaki napredniji kućni korisnik. U doba kada lokalnim mrežama putuju podaci koji mogu uzrokovati uspon ili pad neke firme, vrlo je važno da njihova dostupnost i sigurnost budu na vrlo visokom nivou. Pristup serverima mora biti moguć 365 dana u godini i to samo klijentima koji su dio poslovnog sustava, a nikako vanjskim računalima koji su slučajno ili namjerno pronašli „živu“ utičnicu lokalne mreže.

WLAN

Žično ili bežično? Mora li „žično“ značiti sigurnost i stabilnost, a bežično komociju i fleksibilnost? Naravno da ne. Zrelost današnjih bežičnih tehnologija može osigurati sve ranije atribute, ali ipak ih nećemo preporučiti svakom našem korisniku. Ipak oni koji uistinu mogu imati koristi od bežičnih tehnologija, će zasigurno uživati u sigurnosti, stabilnosti i fleksibilnosti naših rješenja.

WAN

Povezivanje dislociranih dijelova kompanije je nužnost, a ne luksuz. Velike i male firme nemaju jednak budžet, kao ni jednake potrebe za povezivanjem. Odlično poznavanje trenutno dostupnih tehnologija, principa i cijena WAN umrežavanja, omogućuje nam da svakom korisniku izgradimo IT sustav, sukladno njegovoj veličini, potrebama i dostupnom budžetu.